Zapisy on-line
do Conversa Szkoła Języków Obcych

Wypełniony formularz jest zgłoszeniem chęci udziału w zajęciach. Nie stanowi umowy. Po wypełnieniu formularza w ciągu kilku dni roboczych otrzymają Państwo propozycję zawarcia umowy. Po jej zaakceptowaniu umowa zostanie zawarta i nastąpi przypisanie Słuchacza do konkretnej grupy.