Kursy językowe przygotowujące do egzaminów dla maturzystów, ósmoklasistów oraz IELTS, TOEFL, TOEIC, BEC, TOLES oraz ILEC w Toruniu

Proponujemy intensywne kursy językowe, m.in. angielskiego, przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego oraz kursy językowe przygotowujące do testów z certyfikatem ze znajomości języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego i hiszpańskiego

Kursy egzaminacyjne są bardzo intensywne

i obejmują 100 godzin lekcyjnych.

Przygotowujemy do egzaminów

Intensywny kurs języka angielskiego Toruń

certyfikat IELTS, TOEFL, FCE, CAE, CPE, PTE Young Learners

IELTS

International
Language
Testing System

To najpopularniejszy na świecie test sprawdzający znajomość języka angielskiego.

IELTS jest akceptowany przez ponad 10 000 instytucji w ponad 140 krajach, z czego aż 3000 w Stanach Zjednoczonych.

Wśród nich znajdują się organizacje publiczne, placówki edukacyjne i firmy z sektora prywatnego.

Egzamin składa się części pisemnej (tj. rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem i pisanie), innego dnia odbywa się część ustna.

Egzamin IELTS sprawdza umiejętności w kategoriach od B1 do C2

TOEFL

Test of English
as a Foreign
Language

Jest bardziej popularny w Stanach Zjednoczonych, a IELTS w Wielkiej Brytanii.

Całość testu odbywa się jednego dnia, z jedną przerwą i trwa łącznie 240 minut.

Punkty otrzymane na egzaminie TOEFL (120 punktów),
odpowiadają tym otrzymanym w kategoriach B1, B2 i C1

FCE/
CAE/
CPE

To uznawane na całym świecie egzaminy ze znajomości języka angielskiego.

FCE jest potwierdzeniem opanowania języka ogólnego na poziomie średnio zaawansowanym,
CAE na poziomie zaawansowanym,
CPE na poziomie biegłości językowej.

Egzaminy językowe sprawdzają cztery kluczowe umiejętności językowe:
rozumienie ze słuchu (Listening), mówienie (Speaking),
czytanie (Reading) i pisanie (Writing)

PTE

Young
Learners

Egzamin przeznaczony dla dzieci w wieku 6-13 lat,
podzielony na cztery poziomy w zależności od wieku kandydata.

Przeprowadzany w formie zabawy,
naturalnie angażuje dzieci do wykonywania zadań egzaminacyjnych.

Wynik egzaminu potwierdzony jest certyfikatem wydanym przez Edexel, największą instytucję egzaminacyjną w Wielkiej Brytanii

Intensywny kurs języka niemieckiego – certyfikat ZD i ZMP

ZD

Zertfikat
Deutsch

Egzamin potwierdzający umiejętność posługiwania się
językiem niemieckim w prostych sytuacjach
oraz napisania krótkiego tekstu

ZMP

Zentrale
Mittelstufenprüfung

Egzamin sprawdzający zaawansowany poziom 
znajomości języka
mówionego i pisanego.

Zwalnia z egzaminów językowych na niektóre uczelnie
niemieckojęzyczne

Intensywny kurs języka francuskiego – certyfikat DELF, DALF

DELF

Diplôme d'Études en Langue Française

Egzamin potwierdzający znajomość języka francuskiego na poziomie podstawowym

DELF to oficjalny dyplom wydawany przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, który poświadcza kompetencje językowe osób nie będących rodzimymi użytkownikami języka francuskiego.

Egzamin DELF jest przeprowadzany na różnych poziomach zaawansowania, dostosowany do kandydatów w różnym wieku i wykonujących różne zawody.

DALF

Diplôme Approfondi
de Langue Française

Egzamin potwierdzający biegłą znajomość języka francuskiego

DALF to oficjalny dyplom wydawany przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, który poświadcza kompetencje językowe osób nie będących rodzimymi użytkownikami języka francuskiego.

Egzamin DALF jest przeprowadzany na różnych poziomach zaawansowania, dostosowany do kandydatów w różnym wieku i wykonujących różne zawody

Intensywny kurs języka hiszpańskiego – certyfikat DELE

DELE

Diplomas de Español como Lengua Extranjera

Certyfikaty językowe potwierdzające znajomość języka hiszpańskiego przeprowadzane przez Instituto Cervantes (Instytut Cervantesa). Istnieje sześć poziomów DELE. W DELE nie ma ocen, egzamin można tylko zaliczyć lub nie (apto/no apto).

Egzaminy składają się z pięciu części badających różne kompetencje językowe:

rozumienie tekstu (comprensión de lectura),

pisanie (expresión escrita),

rozumienie ze słuchu (comprensión auditiva),

gramatyka i słownictwo (gramática y vocabulario),

mówienie (expresión oral).

Do zdania egzaminu konieczne jest pozytywne zaliczenie wszystkich części.

Prowadzimy również kursy przygotowujące do egzaminów szkolnych

Kurs językowy przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty

Program kursu jest tak skonfigurowany, by najlepiej przygotować
uczniów 8 klasy do egzaminu z języka kończącego szkołę podstawową.

Słuchacze pracują na przykładowych testach i na ćwiczeniach
specjalnie przygotowanych do tego typu zajęć.

Materiały i program są dostosowane do grupy wiekowej słuchaczy.

Kurs językowy przygotowujące do matury

Podczas kursu kładziemy przede wszystkim nacisk na konwersację
i na zapoznanie się z materiałem wymaganym na egzaminie.

Słuchacze pracują na przykładowych testach i na ćwiczeniach
specjalnie przygotowanych do tego typu zajęć.

Pobierz darmowego e-booka i odbierz 20% zniżki na konsultacje i kursy!