FACEBOOK

FAQ

Pytania i odpowiedzi dotyczące nauki języków obcych w Conversie

Masz pytanie?

FAQ
Pytania i odpowiedzi dotyczące nauki języków obcych w Conversie

Staramy się nauczać najlepiej jak potrafimy. Uczymy komunikacji, czyli koncentrujemy się na rozwijaniu umiejętności mówienia, wykorzystaniu języka obcego w naturalnych sytuacjach z użyciem naturalnych zwrotów. Nie zaniedbujemy także innych umiejętności językowych. Potrafimy dostosować zajęcia do indywidualnych potrzeb naszych słuchaczy. Posiadamy także szeroką ofertę pozalekcyjną. Bardzo istotne jest dla nas dobra opinia i zadowolenie słuchaczy – 80% naszych uczniów trafia do nas z polecenia przyjaciół lub rodziny.

Prowadzimy szkolenia językowe w zakresie nauczania ośmiu języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego, japońskiego, norweskiego i polskiego dla obcokrajowców na wszystkich poziomach zaawansowania. Oferujemy kursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Program nauczania w Conversie dostosowany jest do wieku i poziomu językowego – dokładnie badamy umiejętności słuchaczy przed rozpoczęciem kursu (test oraz rozmowa kwalifikacyjna z lektorem) ale także ich oczekiwania wobec zajęć – przeprowadzamy tzw. analizę potrzeb.
Zajęcia odbywają się w godzinach porannych, popołudniowych i wieczornych. Osobom zapracowanym oferujemy kursy weekendowe lub zajęcia one-2-one. Tylko u nas zajęcia indywidualne lub grupowe u klienta. Prowadzimy też kursy dla firm i instytucji.

Uważamy, że warunkiem niezbędnym do zorganizowania profesjonalnego szkolenia językowego jest właściwy dobór lektorów. Dlatego też osobiście i z należytym staraniem rekrutujemy ich spośród najlepszych.
Zależy nam na oferowaniu wysokiej jakości usług, dlatego nad każdym uczniem czuwa wykwalifikowany lektor. W przypadku nauczycieli polskich są to absolwenci filologii angielskiej, niemieckiej, romańskiej, rosyjskiej oraz iberystyki. Lektorzy Native Speakers posiadają wykształcenie odpowiadające naszym filologom, ewentualnie certyfikaty uprawniające do nauczania (CELTA/DELTA) oraz kilkuletnie doświadczenie.
Na poziomie FCE, CAE, CPE prowadzimy zajęcia w systemie TEAM TEACHING – zajęcia prowadzone są raz w tygodniu przez Native Speakera i raz w tygodniu przez lektora polskojęzycznego. Lektorzy realizują program przygotowany dla każdej z grup przez dyrektora metodycznego.
Zatrudniając lektorów, poza odpowiednimi kwalifikacjami, doświadczeniem i umiejętnościami, zwracamy uwagę na ich kreatywność, entuzjazm i zaangażowanie. Dzięki temu nasz zespół lektorów to grupa ludzi, dla których nauczanie to nie tylko zawód ale pasja.
Prowadzimy stały nadzór nad pracą lektorów oraz monitoring postępów każdego z uczniów poprzez regularne testy, raporty z zajęć i hospitacje.
Szczycimy się tym, że większość naszych lektorów współpracuje z nami od kilku lat – staramy się zapewnić przyjazne środowisko pracy, możliwość rozwoju zawodowego (liczne szkolenia, uczestnictwo w konferencjach) oraz motywacyjny system wynagrodzeń, który pomaga nam dbać o najwyższą jakość oferowanych usług.

Conversa prowadzi kursy językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Grupy dzielone są ze względu na stopień zaawansowania i wiek słuchaczy. Zajęcia prowadzone są w następujących przedziałach wiekowych: 3-4 lat, 5-6 lat, 6-7 lat, 8-9, lat, 9-10 lat, 10-12 lat, 12-13 lat, 13-14 lat, 14-15 lat, młodzież licealna, dorośli. W obrębie każdego przedziału wiekowego tworzone są grupy o różnych stopniach zaawansowania.
Odrębny rodzaj grup stanowią grupy egzaminacyjne. Są to grupy specjalizujące się w przygotowaniu słuchaczy do egzaminów maturalnych oraz państwowych:

egzaminy z języka niemieckiego – ZD, ZMP, KDS;
egzaminy z języka francuskiego – DELF, DALF;
egzaminy z języka hiszpańskiego – Inicial, Basico, Superior.

Sposób rekrutacji do grup zależy od wieku i stopnia zaawansowania. Osoby początkujące, które nie miały nigdy styczności z językiem wpisujemy do grupy po podpisaniu umowy i uiszczeniu płatności. Pozostałe osoby muszą najpierw napisać test kwalifikacyjny i odbyć rozmowę z lektorem. Na tej podstawie dokładnie określamy poziom językowy słuchacza, a następnie przydzielamy go do grupy na odpowiednim etapie zaawansowania.

Zależy to od rodzaju kursu. Większość kursów trwa 120 godzin (cały rok szkolny-2 semestry). Kursy te rozpoczynają się w drugiej połowie października i trwają do czerwca. Aby zapisać się na taki kurs należy zgłosić się do Conversy we wrześniu lub październiku.
W każdym momencie trwania kursu można dołączyć do istniejącej już grupy (słuchacz płaci tylko za wykorzystane godziny).

Płatności w Conversie można dokonać na dwa sposoby:

  • płatność z góry 100,00zł rabatu na kurs
  • płatność może zostać rozłożona do 5 nieoprocentowanych rat


Przy płatności w ratach, pierwsza rata jest płatna w momencie zapisu na kurs. Kolejne raty są płatne w terminach wyznaczonych przez szkołę.

Oprocentowanie rat wynosi 0%. To znaczy, że za kurs nie zapłacisz ani grosza więcej. Uiszczając opłatę za kurs w ratach należy ściśle przestrzegać terminów opłat wyznaczonych przez szkołę.

Jak najbardziej. Jednym rodzajem rabatów są rabaty za płatności.
Przy jednorazowej opłacie za cały rok 100,00 zł rabatu.
Inne rabaty:
UCZEŃ/STUDENT 100,00 zł
KARTA “ABSOLWENT UMK” – rabat 100,00 zł dla Absolwentów UMK oraz ich dzieci  (do ukończenia szkoły średniej)
RODZINKA/PRZYJACIELE – rabat 50,00 zł
KONTYNUACJA – rabat 100,00 zł za kontynuację nauki w Conversie
POLECENIE CONVERSY – 100,00 zł rabatu za każdą osobę
POLIGLOTA 150,00 zł za naukę dwóch języków w Conversie

Rabaty sumują się do 150,00 zł, z wyjątkiem rabatu polecenie.

Conversa Studio Języków Obcych prowadzi działalność na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia oraz Statut Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego zatwierdzonego przez Kuratorium Oświaty. Conversa jest zarejestrowana w ewidencji pod numerem 211.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w blokach godzinowych 16.00-17.30, 17.40-19.10, 19.20.-20.50.
Zajęcia one-2-one prowadzimy w godzinach dostosowanych do indywidualnych życzeń słuchaczy.

Kurs standardowy trwa 120 godzin lekcyjnych (1 godzina = 45 minut).
Kursy egzaminacyjne są w cenie kursów standardowych, ale ze względu na ich intensywność obejmują 110 godzin lekcyjnych.
Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne– czyli 4 godziny tygodniowo, a w weekendy 4 godziny lekcyjne.
Między zajęciami jest zawsze przynajmniej jeden dzień przerwy, czyli grupy mają zajęcia w poniedziałki i środy, wtorki i czwartki, itd.

Strzał w dziesiątkę! Jako jedyna szkoła w Toruniu prowadzimy 110h specjalistyczne kursy o tematyce prawniczej – English for Law przygotowujące do egzaminu TOLES – Test of Legal English Skills.

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU Z JĘZYKA PRAWNICZEGO TOLES
Od niedawna polscy prawnicy mają szansę zdobyć międzynarodowy certyfikat językowy z angielskiego języka prawniczego – Test of Legal English Skills. TOLES jest egzaminem językowym opracowanym przez instytut Global Legal English, skierowanym do prawników oraz studentów prawa. Ocenia znajomość języka angielskiego pod kątem posługiwania się językiem prawniczym używanym w światowym handlu, pisania oficjalnych listów oraz komunikacji przy pomocy poczty elektronicznej, tworzenia dokumentów prawnych, czytania złożonej dokumentacji, posługiwania się językiem negocjacji, poprawnego stosowania struktur gramatycznych.
Egzamin jest dostępny na dwóch poziomach:

TOLES Foundation
– średnio zaawansowany, składa się z Czytania i Pisania oraz Rozumienia ze Słuchu.

TOLES Advanced
– zaawansowany, składa się z Czytania i Pisania.

 

Obydwa egzaminy trwają ok. 2 godzin i są przeprowadzane kilka razy w roku – dla kandydatów indywidualnych oraz dla instytucji. Czas oczekiwania na wyniki wynosi ok. 6 tygodni. Wyniki przedstawione są na sześciostopniowej skali (od bardzo niskiego poziomu znajomości języka do bardzo zaawansowanego).

Oczywiście, trudno wyobrazić sobie naukę języka obcego bez kontaktu z osobą, dla której dany język obcy jest językiem ojczystym. W grupach egzaminacyjnych stosujemy TEAM TEACHING co oznacza, że raz w tygodniu zajęcia są prowadzone przez polskiego lektora i raz w tygodniu przez nativa. W pozostałych grupach (wszystkie języki i poziomy) native speaker ma zajęcia przynajmniej raz w miesiącu.

Od kilku lat Conversa prowadzi system cotygodniowych krótkich testów sprawdzających poznane słownictwo i gramatykę, każdy wynik testu wpisywany jest do dziennika, po czym na półrocze i na koniec roku słuchacze otrzymują raporty z postępów w nauce. Dłuższe testy odbywają się po omówieniu większej partii materiału (np. jednego rozdziału). Słuchacze otrzymują zadania domowe na każdej lekcji i są zobligowani do ich odrabiania.

Oferta naszej szkoły obejmuje nauczanie aż 8. języków obcych, jednym z nich jest język polski dla obcokrajowców. Dzięki zajęciom z doskonale przygotowaną kadrą odkryjesz bogactwo języka polskiego i zachwycisz się wielowiekową kulturą narodu nadwiślańskiego, a także, co najistotniejsze opanujesz język uznawany za jeden z najtrudniejszych na świecie. Przyjdź i przekonaj się, że z nami język polski to pestka.

The offer of our school encompasses as many as 8 languages; one of them is Polish for foreigners. Our highly qualified staff will let you discover the richness of Polish language and become enchanted by the magnificent culture of the nation, and what is the most crucial will let you learn the language which is by many thought of as the most difficult language in the world. Join us and see for yourself that learning Polish at Conversa is a piece of cake.

Staramy się nauczać najlepiej jak potrafimy. Uczymy komunikacji, czyli koncentrujemy się na rozwijaniu umiejętności mówienia, wykorzystaniu języka obcego w naturalnych sytuacjach z użyciem naturalnych zwrotów. Nie zaniedbujemy także innych umiejętności językowych. Potrafimy dostosować zajęcia do indywidualnych potrzeb naszych słuchaczy. Posiadamy także szeroką ofertę pozalekcyjną. Bardzo istotne jest dla nas dobra opinia i zadowolenie słuchaczy – 80% naszych uczniów trafia do nas z polecenia przyjaciół lub rodziny.

Prowadzimy szkolenia językowe w zakresie nauczania ośmiu języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego, japońskiego, norweskiego i polskiego dla obcokrajowców na wszystkich poziomach zaawansowania. Oferujemy kursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Program nauczania w Conversie dostosowany jest do wieku i poziomu językowego – dokładnie badamy umiejętności słuchaczy przed rozpoczęciem kursu (test oraz rozmowa kwalifikacyjna z lektorem) ale także ich oczekiwania wobec zajęć – przeprowadzamy tzw. analizę potrzeb.
Zajęcia odbywają się w godzinach porannych, popołudniowych i wieczornych. Osobom zapracowanym oferujemy kursy weekendowe lub zajęcia one-2-one. Tylko u nas zajęcia indywidualne lub grupowe u klienta. Prowadzimy też kursy dla firm i instytucji.

Uważamy, że warunkiem niezbędnym do zorganizowania profesjonalnego szkolenia językowego jest właściwy dobór lektorów. Dlatego też osobiście i z należytym staraniem rekrutujemy ich spośród najlepszych.
Zależy nam na oferowaniu wysokiej jakości usług, dlatego nad każdym uczniem czuwa wykwalifikowany lektor. W przypadku nauczycieli polskich są to absolwenci filologii angielskiej, niemieckiej, romańskiej, rosyjskiej oraz iberystyki. Lektorzy Native Speakers posiadają wykształcenie odpowiadające naszym filologom, ewentualnie certyfikaty uprawniające do nauczania (CELTA/DELTA) oraz kilkuletnie doświadczenie.
Na poziomie FCE, CAE, CPE prowadzimy zajęcia w systemie TEAM TEACHING – zajęcia prowadzone są raz w tygodniu przez Native Speakera i raz w tygodniu przez lektora polskojęzycznego. Lektorzy realizują program przygotowany dla każdej z grup przez dyrektora metodycznego.
Zatrudniając lektorów, poza odpowiednimi kwalifikacjami, doświadczeniem i umiejętnościami, zwracamy uwagę na ich kreatywność, entuzjazm i zaangażowanie. Dzięki temu nasz zespół lektorów to grupa ludzi, dla których nauczanie to nie tylko zawód ale pasja.
Prowadzimy stały nadzór nad pracą lektorów oraz monitoring postępów każdego z uczniów poprzez regularne testy, raporty z zajęć i hospitacje.
Szczycimy się tym, że większość naszych lektorów współpracuje z nami od kilku lat – staramy się zapewnić przyjazne środowisko pracy, możliwość rozwoju zawodowego (liczne szkolenia, uczestnictwo w konferencjach) oraz motywacyjny system wynagrodzeń, który pomaga nam dbać o najwyższą jakość oferowanych usług.

Conversa prowadzi kursy językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Grupy dzielone są ze względu na stopień zaawansowania i wiek słuchaczy. Zajęcia prowadzone są w następujących przedziałach wiekowych: 3-4 lat, 5-6 lat, 6-7 lat, 8-9, lat, 9-10 lat, 10-12 lat, 12-13 lat, 13-14 lat, 14-15 lat, młodzież licealna, dorośli. W obrębie każdego przedziału wiekowego tworzone są grupy o różnych stopniach zaawansowania.
Odrębny rodzaj grup stanowią grupy egzaminacyjne. Są to grupy specjalizujące się w przygotowaniu słuchaczy do egzaminów maturalnych oraz państwowych:

egzaminy z języka niemieckiego – ZD, ZMP, KDS;
egzaminy z języka francuskiego – DELF, DALF;
egzaminy z języka hiszpańskiego – Inicial, Basico, Superior.

Sposób rekrutacji do grup zależy od wieku i stopnia zaawansowania. Osoby początkujące, które nie miały nigdy styczności z językiem wpisujemy do grupy po podpisaniu umowy i uiszczeniu płatności. Pozostałe osoby muszą najpierw napisać test kwalifikacyjny i odbyć rozmowę z lektorem. Na tej podstawie dokładnie określamy poziom językowy słuchacza, a następnie przydzielamy go do grupy na odpowiednim etapie zaawansowania.

Zależy to od rodzaju kursu. Większość kursów trwa 120 godzin (cały rok szkolny-2 semestry). Kursy te rozpoczynają się w drugiej połowie października i trwają do czerwca. Aby zapisać się na taki kurs należy zgłosić się do Conversy we wrześniu lub październiku.
W każdym momencie trwania kursu można dołączyć do istniejącej już grupy (słuchacz płaci tylko za wykorzystane godziny).

Płatności w Conversie można dokonać na dwa sposoby:

  • płatność z góry 100,00zł rabatu na kurs
  • płatność może zostać rozłożona do 5 nieoprocentowanych rat


Przy płatności w ratach, pierwsza rata jest płatna w momencie zapisu na kurs. Kolejne raty są płatne w terminach wyznaczonych przez szkołę.

Oprocentowanie rat wynosi 0%. To znaczy, że za kurs nie zapłacisz ani grosza więcej. Uiszczając opłatę za kurs w ratach należy ściśle przestrzegać terminów opłat wyznaczonych przez szkołę.

Jak najbardziej. Jednym rodzajem rabatów są rabaty za płatności.
Przy jednorazowej opłacie za cały rok 100,00 zł rabatu.
Inne rabaty:
UCZEŃ/STUDENT 100,00 zł
KARTA “ABSOLWENT UMK” – rabat 100,00 zł dla Absolwentów UMK oraz ich dzieci  (do ukończenia szkoły średniej)
RODZINKA/PRZYJACIELE – rabat 50,00 zł
KONTYNUACJA – rabat 100,00 zł za kontynuację nauki w Conversie
POLECENIE CONVERSY – 100,00 zł rabatu za każdą osobę
POLIGLOTA 150,00 zł za naukę dwóch języków w Conversie

Rabaty sumują się do 150,00 zł, z wyjątkiem rabatu polecenie.

Conversa Studio Języków Obcych prowadzi działalność na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia oraz Statut Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego zatwierdzonego przez Kuratorium Oświaty. Conversa jest zarejestrowana w ewidencji pod numerem 211.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w blokach godzinowych 16.00-17.30, 17.40-19.10, 19.20.-20.50.
Zajęcia one-2-one prowadzimy w godzinach dostosowanych do indywidualnych życzeń słuchaczy.

Kurs standardowy trwa 120 godzin lekcyjnych (1 godzina = 45 minut).
Kursy egzaminacyjne są w cenie kursów standardowych, ale ze względu na ich intensywność obejmują 110 godzin lekcyjnych.
Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne– czyli 4 godziny tygodniowo, a w weekendy 4 godziny lekcyjne.
Między zajęciami jest zawsze przynajmniej jeden dzień przerwy, czyli grupy mają zajęcia w poniedziałki i środy, wtorki i czwartki, itd.

Strzał w dziesiątkę! Jako jedyna szkoła w Toruniu prowadzimy 110h specjalistyczne kursy o tematyce prawniczej – English for Law przygotowujące do egzaminu TOLES – Test of Legal English Skills.

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU Z JĘZYKA PRAWNICZEGO TOLES
Od niedawna polscy prawnicy mają szansę zdobyć międzynarodowy certyfikat językowy z angielskiego języka prawniczego – Test of Legal English Skills. TOLES jest egzaminem językowym opracowanym przez instytut Global Legal English, skierowanym do prawników oraz studentów prawa. Ocenia znajomość języka angielskiego pod kątem posługiwania się językiem prawniczym używanym w światowym handlu, pisania oficjalnych listów oraz komunikacji przy pomocy poczty elektronicznej, tworzenia dokumentów prawnych, czytania złożonej dokumentacji, posługiwania się językiem negocjacji, poprawnego stosowania struktur gramatycznych.
Egzamin jest dostępny na dwóch poziomach:

TOLES Foundation
– średnio zaawansowany, składa się z Czytania i Pisania oraz Rozumienia ze Słuchu.

TOLES Advanced
– zaawansowany, składa się z Czytania i Pisania.

 

Obydwa egzaminy trwają ok. 2 godzin i są przeprowadzane kilka razy w roku – dla kandydatów indywidualnych oraz dla instytucji. Czas oczekiwania na wyniki wynosi ok. 6 tygodni. Wyniki przedstawione są na sześciostopniowej skali (od bardzo niskiego poziomu znajomości języka do bardzo zaawansowanego).

Oczywiście, trudno wyobrazić sobie naukę języka obcego bez kontaktu z osobą, dla której dany język obcy jest językiem ojczystym. W grupach egzaminacyjnych stosujemy TEAM TEACHING co oznacza, że raz w tygodniu zajęcia są prowadzone przez polskiego lektora i raz w tygodniu przez nativa. W pozostałych grupach (wszystkie języki i poziomy) native speaker ma zajęcia przynajmniej raz w miesiącu.

Od kilku lat Conversa prowadzi system cotygodniowych krótkich testów sprawdzających poznane słownictwo i gramatykę, każdy wynik testu wpisywany jest do dziennika, po czym na półrocze i na koniec roku słuchacze otrzymują raporty z postępów w nauce. Dłuższe testy odbywają się po omówieniu większej partii materiału (np. jednego rozdziału). Słuchacze otrzymują zadania domowe na każdej lekcji i są zobligowani do ich odrabiania.

Oferta naszej szkoły obejmuje nauczanie aż 8. języków obcych, jednym z nich jest język polski dla obcokrajowców. Dzięki zajęciom z doskonale przygotowaną kadrą odkryjesz bogactwo języka polskiego i zachwycisz się wielowiekową kulturą narodu nadwiślańskiego, a także, co najistotniejsze opanujesz język uznawany za jeden z najtrudniejszych na świecie. Przyjdź i przekonaj się, że z nami język polski to pestka.

The offer of our school encompasses as many as 8 languages; one of them is Polish for foreigners. Our highly qualified staff will let you discover the richness of Polish language and become enchanted by the magnificent culture of the nation, and what is the most crucial will let you learn the language which is by many thought of as the most difficult language in the world. Join us and see for yourself that learning Polish at Conversa is a piece of cake.

Pobierz darmowego e-booka i odbierz 20% zniżki na konsultacje i kursy!