Specjalistyczne kursy językowe dla prawników, lekarzy, biznesu i innych branż

Oferujemy specjalistyczne kursy języka angielskiego
z programem dostosowanym do wybranej branży.

Kurs obejmuje 100 godzin intensywnych zajęć,
które przygotowują do zdania egzaminów językowych:

Intensywna nauka angielskiego dla przedsiębiorców
BEC
Business English
Certificate

Intensywny kurs angielskiego dla prawników - English for Law przygotowujący do
TOLES
Test Of Legal English
Skills

ILEC
International Legal English
Certificate

TOLES

Test Of Legal
English Skills

Conversa prowadzi obejmujące 100 godzin lekcyjnych specjalistyczne kursy o tematyce prawniczej – English for Law 

przygotowujące do Test of Legal English Skills.

Test of Legal English Skills (TOLES)

to międzynarodowy certyfikat z angielskiego języka prawniczego.

Egzamin opracowany przez instytut Global Legal English jest skierowany do prawników oraz studentów prawa

Ocenia znajomość języka angielskiego pod kątem:

posługiwania się językiem prawniczym
używanym w światowym handlu

pisania oficjalnych listów
oraz komunikacji przy pomocy poczty elektronicznej

tworzenia dokumentów prawnych

czytania złożonej dokumentacji

posługiwania się językiem negocjacji

poprawnego stosowania struktur gramatycznych

Egzamin

jest dostępny na dwóch poziomach:

TOLES Foundation
ŚREDNIO ZAAWANSOWANY

Sprawdzana jest umiejętność czytania i pisania
oraz rozumienia ze słuchu języka angielskiego
o specjalizacji prawniczej

TOLES Advanced
ZAAWANSOWANY

Sprawdzana jest umiejętność czytania
i pisania tekstów prawniczych
w języku angielskim

Pobierz darmowego e-booka i odbierz 20% zniżki na konsultacje i kursy!