FACEBOOK

Regionalny Fundusz Szkoleniowy II

26 kwietnia, 2024

Regionalny Fundusz Szkoleniowy II

Co to jest RFS II?

Regionalny Fundusz Szkoleniowy (RFS II) to projekt, który pomaga kujawsko-pomorskim firmom, pracownikom i przedsiębiorcom. Zapewnia wsparcie w edukacji i rozwoju działalności. Ma na celu powiększenie konkurencyjności w tym regionie, poprawienie  stabilności zatrudnienia, a przede wszystkim zwiększenie potencjału przedsiębiorców i pracowników.

Kto może skorzystać z RFS II?

RFS II nie wyklucza mikroprzedsiębiorstw, małych, średnich ani dużych. W projekcie może wziąć udział każde przedsiębiorstwo i pracodawcy, których siedziba firmy znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim. 

Jaka jest wartość dofinansowania RFS II?

Środki przeznaczone na wsparcie projektu wynoszą 10 750 000,00 zł.

RFS II ustaliło maksymalną wartość dofinansowania:

  • Dla mikroprzedsiębiorstwa – 15 000 zł
  • Dla małego przedsiębiorstwa – 40 000 zł
  • Dla średniego przedsiębiorstwa – 150 000 zł
  • Dla dużego przedsiębiorstwa – 200 000 zł
  • Dla innych podmiotów – 100 000 zł
  • Dla jednego pracownika – 7 000 zł
  • Dla usług doradczych – 10 000 zł

O naborze w pigułce

Nabór trwa od 6 maja 2024 roku do czerwca 2025 roku. Istnieje możliwość, że skończy się wraz z wyczerpaniem przeznaczonych środków. O takiej sytuacji będzie informował operator na stronie internetowej www.uslugirozwojowe.tarr.pl. Operator może również zwiększyć czas rekrutacji. 

Nabór jest elektroniczny i odbywa się z pomocą Generatora wniosków. Znajdziesz go na stronie www.uslugirozwojowe.tarr.pl

Aby przygotować wniosek należy zarejestrować konto w Generatorze wniosków oraz złożyć dokumenty zgodnie z regulaminem. 

Regulamin udziału w projekcie. 

https://uslugirozwojowe.tarr.org.pl/sites/default/files/paragraph.attachments.field_attachments/2024-04/regulamin_uczestnictwa_w_projekcie_rfs_ii.pdf

Ważne daty

Dostęp do generatora wniosków zostanie aktywowany w poniższych terminach:

Dla tworzenia kont – profili użytkowników i organizacji – 6 maja 2024 r. godz 9.00.

Dla DIagnoz potrzeb rozwojowych – 13 maja 2024 r. godz 9.00.

Dla wniosków o wsparcie i pozostałych modułów – 20 maja 2024 r. godz. 9.00.

Aplikacje złożone w inny sposób niż przez Generator wniosków, nie będą podlegać rejestracji. 

Dokumentacja aplikacyjna – co jest potrzebne?

  1. Diagnoza potrzeb rozwojowych, w tym dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. (w przypadku, gdy główna siedziba jest poza województwem). Jeśli obecność uczestnika nie wynika z dokumentu rejestrowego, należy załączyć podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Podmiotu (firmy) pełnomocnictwo reprezentacji Podmiotu.
  2. Wniosek o wsparcie, w tym oświadczenie dotyczące danych osobowych, które będzie zawierało podpis osoby delegowanej na usługę rozwojową. 
  3. W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis należy pamiętać o formularzu informacji podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Podmiotu zgodnie z dokumentem rejestrowym.

Pobierz darmowego e-booka i odbierz 20% zniżki na konsultacje i kursy!