FACEBOOK

Język angielski brytyjski i amerykański – skąd się wzięły różnice?

15 marca, 2024

Różnice między angielskim brytyjskim a amerykańskim

Angielski brytyjski i amerykański to dwa warianty języka angielskiego, które mają wiele podobieństw, ale również istotne różnice w wymowie, gramatyce, słownictwie i stylu.

Różnice między brytyjskim i amerykańskim językiem angielskim są wynikiem kilku czynników historycznych, geograficznych i kulturowych.

Po pierwsze, język angielski przybył do Ameryki w XVII wieku z Anglii, a w międzyczasie obie odmiany języka rozwijały się niezależnie od siebie. Z czasem na obu kontynentach pojawiły się różne regionalne dialekty i akcenty, a to doprowadziło do powstania jeszcze większej liczby różnic w języku.

Po drugie, wraz z rozwojem technologii, kultury masowej i globalizacji, brytyjski i amerykański język angielski zaczęły oddziaływać na siebie wzajemnie. Wiele amerykańskich wyrazów i zwrotów zostało zaadaptowanych do brytyjskiego języka angielskiego, a podobnie wiele brytyjskich wyrazów i zwrotów stało się powszechnie używanych w amerykańskim języku angielskim.

Brytyjski i amerykański angielski – jakie są różnice?

Jedną z najbardziej zauważalnych różnic między angielskim brytyjskim i amerykańskim jest wymowa. Różnice można zauważyć nie tylko w wymowie samogłosek i spółgłosek, ale pojawiające się one także w kwestiach akcentu i intonacji. Na przykład, w brytyjskim angielskim, wyrazy zakończone na “-r” są często wymawiane z lekkim “r” na końcu, podczas gdy w amerykańskim angielskim ten dźwięk jest zazwyczaj pomijany.

Angielski brytyjski i amerykański mają różne sposoby wymawiania niektórych słów i dźwięków. Za przykład mogą tu posłużyć słowa takie jak “schedule”, “advertisement” czy “mobile”.

Różnice w gramatyce są zazwyczaj niewielkie, ale mogą wpłynąć na sposób wypowiadania się. Na przykład, w brytyjskim angielskim czasownik “have” może być używany jako zastępnik czasownika “do” w pytaniach, np. “Have you got a pen?” zamiast “Do you have a pen?”.

Angielski brytyjski i amerykański różnią się także czasem przeszłym: w brytyjskim angielskim używa się często “present perfect” (“I have seen this movie before”), podczas gdy w amerykańskim angielskim używa się zwykle “past simple” (“I saw this movie before”).

Kolejnym elementem jest słownictwo, które czasami różni się w obu wariantach języka angielskiego. Istnieją odmienności w  zastosowaniu słów o podobnym znaczeniu i różnego rodzaju wyrażeniach. Na przykład, w brytyjskim angielskim na określenie mieszkania używa się słowa “flat”, a w amerykańskim angielskim “apartment”. Można dostrzec również różnice w pisowni niektórych słów, na przykład brytyjski “colour”  w amerykańskim angielskim zapiszemy jako “color”, “centre” jako “center”, a “realise” jako “realize”.

W tych obu wariantach języka angielskiego różni się również styl. Brytyjczycy mają tendencję do używania bardziej formalnego języka i konserwatywnego stylu wypowiedzi, podczas gdy Amerykanie mają skłonność do używania bardziej bezpośredniego i luźnego angielskiego.

Oto kilka innych przykładów słów o podobnym znaczeniu, które różnią się w angielskim brytyjskim i amerykańskim:

  • Torch (brytyjski) vs Flashlight (amerykański) – latarka
  • Lorry (brytyjski) vs Truck (amerykański) – ciężarówka
  • Petrol (brytyjski) vs Gasoline (amerykański) – benzyna
  • Post (brytyjski) vs Mail (amerykański) – poczta
  • Trousers (brytyjski) vs Pants (amerykański) – spodnie
  • Biscuit (brytyjski) vs Cookie (amerykański) – ciastko
  • Autumn (brytyjski) vs Fall (amerykański) – jesień
  • Jumper (brytyjski) vs Sweater (amerykański) – sweter

Te różnice są dość subtelne i nie wpływają na zrozumienie języka, ale mogą powodować pewne nieporozumienia lub dezorientację dla osób uczących się języka angielskiego lub dla tych, którzy przenoszą się z jednego kraju do drugiego.Pobierz darmowego e-booka i odbierz 20% zniżki na konsultacje i kursy!