FACEBOOK

A1, B2, C1 – co to oznacza?

22 marca, 2024

CEFR

W języku angielskim istnieje wiele poziomów, które pomagają określić umiejętności językowe posiadane przez osoby uczące się angielskiego. Te poziomy są oparte na standardach określonych przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages), zwany również CEFR lub po prostu Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. W ramach CEFR istnieją sześć poziomów, które opisujemy poniżej.

Jakie są poziomy w języku angielskim? – szybkie podsumowanie

  • Poziom A1: Podstawowy

Na poziomie A1 osoba ucząca się angielskiego potrafi porozumieć się w sytuacjach codziennych, takich jak robienie zakupów, pytanie o drogę itp. Potrafi także zaprezentować samego siebie i odpowiedzieć na proste pytania o swoje zainteresowania i preferencje. Na poziomie A1 skupia się się na podstawowej gramatyce, takiej jak czas teraźniejszy, rzeczowniki i przymiotniki.

  • Poziom A2: Niższy średniozaawansowany

Na poziomie A2 osoba ucząca się angielskiego potrafi już zrozumieć i używać prostych zdań, wyrażeń i słów związanych z tematami codziennymi, takimi jak zakupy, jedzenie i hobby. Potrafi także opisać miejsca, w których mieszka, oraz zaprezentować swoje zainteresowania i preferencje. Gramatyka na poziomie A2 obejmuje bardziej złożone struktury, takie jak tryb czasownikowy i porównania.

  • Poziom B1: Średniozaawansowany

Na poziomie B1 osoba ucząca się angielskiego potrafi porozumieć się w większości sytuacji, zarówno w życiu codziennym, jak i w pracy. Potrafi wyrazić swoje zdanie na temat różnych spraw i przedstawić argumenty w rozmowie. Gramatyka na poziomie B1 obejmuje złożone struktury zdaniowe, takie jak warunkowe i przypuszczające.

  • Poziom B2: Wyższy średniozaawansowany

Na poziomie B2 osoba ucząca się angielskiego potrafi porozumieć się bez większych trudności w każdej sytuacji, zarówno w pracy, jak i w życiu codziennym. Potrafi skutecznie przedstawić swoje argumenty i prowadzić dyskusje na temat bardziej złożonych spraw. Gramatyka na poziomie B2 obejmuje bardziej zaawansowane struktury, takie jak tryb przypuszczający, różne style mowy i czasowniki modalne.

  • Poziom C1: Zaawansowany

Na poziomie C1 osoba ucząca się angielskiego potrafi płynnie i precyzyjnie porozumieć się w każdej sytuacji, włączając w to złożone dyskusje i debaty. Potrafi używać języka na wysokim poziomie, w tym idiomów i frazeologizmów, oraz mówić i pisać zgodnie z zasadami poprawnej gramatyki. Osoby na poziomie C1 potrafią czytać i rozumieć trudne teksty, takie jak artykuły naukowe, oraz oglądać filmy i seriale w oryginalnej wersji językowej.

  • Poziom C2: Biegły

Na poziomie C2 osoby uczące się angielskiego posługują się językiem niemal jak native speakerzy. Potrafią porozumieć się płynnie i precyzyjnie w każdej sytuacji, a także wykazywać się bardzo dużą elastycznością i precyzją w używaniu języka. Osoby na poziomie C2 potrafią czytać, rozumieć i tworzyć bardzo trudne teksty, w tym literackie i naukowe.

Test na poziom angielskiego

Poziomy języka angielskiego są ważnym narzędziem pomiaru umiejętności językowych osób uczących się języka angielskiego. Warto pamiętać, że każdy poziom jest ważny i niezależnie od poziomu warto kontynuować naukę i rozwijać swoje umiejętności językowe. Wszystkie poziomy wymagają poświęcenia czasu i wysiłku, ale nagroda w postaci umiejętności porozumiewania się w języku angielskim jest bezcenna.

Jeśli chcesz sprawdzić swój poziom zaawansowania języka angielskiego, wypełnij quiz językowy, który znajdziesz na naszej stronie.

Pobierz darmowego e-booka i odbierz 20% zniżki na konsultacje i kursy!